Nuorelle

Sotkamon kotihoito / Kainuun hyvinvointialue

Työnantajan edustajan nimi:

Jaana Hyvärinen

Työkokeilupaikan nimi:

Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut, Sotkamon kotihoito / Kainuun hyvinvointialue

Työtehtävä(t):

Lähihoitajan ja sairaanhoitajan tehtävät kotihoidossa

Työkokeilupaikan osoite:

Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Työtehtävien kuvaus:

Lähihoitajan ja sairaanhoitajan ammattiin tutustuminen kotihoidossa. Työhön tutustuminen tapahtuu ammattilaisen parina.

Kotihoidon tavoitteena on turvata asiakkaiden normaali elämä heidän omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään, tukemalla ja avustamalla asiakkaita heidän jokapäiväisissä toimissaan.

Työntekijältä toivottuja taitoja ja ominaisuuksia:

Sosiaalisuutta, avointa mieltä ja rohkeutta lähteä tutustumaan kotihoidon työhön.