Nuorelle

Puistokulman ryhmäkoti (Kajaani) / Kainuun hyvinvointialue

Työnantajan edustajan nimi:

Arja Karppinen

Työkokeilupaikan nimi:

Puistokulman ryhmäkoti (Kainuun hyvinvointialue)

Työtehtävä(t):

Ohjaajan tehtävät

Työkokeilupaikan osoite:

Puistolantie 33, 87150 Kajaani

Työtehtävien kuvaus:

Ohjaajan tehtäviin kuuluu asukkaiden kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito (jokapäiväisissä toimintoinnoissa avustaminen, ohjaaminen ja tukeminen: henkilökohtainen hygienia, ruokailu, virkistystoiminta jne). Yhteistyö eri verkostojen kanssa.

Työntekijältä toivottuja taitoja ja ominaisuuksia:

Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökykyisyys, autismiosaaminen ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien osaaminen.