Nuorelle

Asumisen ohjaus (Kajaani) / Kainuun hyvinvointialue

Työnantajan edustajan nimi:

Marja Malin

Työkokeilupaikan nimi:

Asumisen ohjaus / Kainuun hyvinvointialue

Työtehtävä(t):

Arjen asioissa asiakkaan vierellä kulkeminen

Työkokeilupaikan osoite:

Asemakatu 5 C 45, 87100 Kajaani

Työtehtävien kuvaus:

Asumisenohjauksessa on asiakkaita n 50 kehitysvammaista henkilöä, iältään 17 – 70 v. Jokunen suorittaa vielä Luovin opintoja. Asiakkaat ovat omissa vuokra-asunnoissaan asuvia, eniten ikäryhmään 21 – 30-vuotta kuuluvia asiakkaita. Heille sote tarjoaa tukea asumiseen; kodin askareet, ruuan laitto, hygienia, kaupassakäynti, harrastuksiin osallistumisen tukeminen, kuten kaupungin tapahtumat, Tönäri, tyttöjen talo, Marilyn, jalkapallo- ym. urheilutapahtumat. Työtehtävät tapahtuvat ohjaajan kaverina.

Työntekijältä toivottuja taitoja ja ominaisuuksia:

Pienesti rohkeutta ja uteliaisuutta lähteä tutustumaan asumisenohjauksen arkeen.