Nuorelle

Kainuun Sanomat

Työnantajan edustajan nimi:

Leena Hirvonen

Työkokeilupaikan nimi:

Kainuun Sanomat

Työtehtävä(t):

Journalismi, viestintä, graafinen suunnittelu, kuvaus, kuvankäsittely, toimituksen työn johtaminen ja organisointi, editointi, oikoluku ja kielenhuolto, asiakaspalvelu

Työkokeilupaikan osoite:

Kauppakatu 11, Kajaani

Työtehtävien kuvaus:

Työkokeilussa on mahdollista päästä tutustumaan journalismiin, viestintään, graafiseen suunnitteluun, kuvaamiseen, kuvan käsittelyyn, toimituksen työn johtamiseen ja organisointiin, editointiin, oikolukuun ja kielenhuoltoon sekä asiakaspalveluun.

Työntekijältä toivottuja taitoja ja ominaisuuksia:

Kiinnostus yhteiskuntaan, kainuulaiseen elämänmenoon, suomenkieleen ja kielenhuoltoon, valokuvaukseen, liikkuvaan kuvaan, sosiaalisen median hallinta ja ymmärtäminen, yhteistyökyky, kirjoittaminen, asiatekstien editointi, kriittisyys, täsmällisyys.