Nuorelle

Attendo Onnentupa (Ristijärvi)

Työnantajan edustajan nimi:

Hanna-Kaisa Mertanen

Työkokeilupaikan nimi:

Attendo Onnentupa

Työtehtävä(t):

Sairaanhoitajan, sosionomin, fysioterapeutin ja restonomin työtehtävät

Työkokeilupaikan osoite:

Saukontie 2-4 88400 Ristijärvi

Työtehtävien kuvaus:

Sairaanhoitajan, sosionomin, fysioterapeutin ja restonomin työtehtävät. Tehtävien sisältö määrittyy ammattikohtaisesti. Sairaanhoitajan työtehtävät liittyvät mm. lääkehoitoon, lääkärin konsultaatioon ja asukkaiden hoidon tarpeen arviointiin. Sosionomin työtehtävät liittyvät mm. Kelan asiakirjojen täydentämiseen yhdessä omaisten kanssa ja viranomaisyhteistyöhön. Fysioterapeutin työtehtävät liittyvät mm. asukkaiden kuntouttamiseen, apuvälinetarpeiden kartoittamiseen ja kuntoutussuunnitelmien tekoon.

Työntekijältä toivottuja taitoja ja ominaisuuksia:

Aitoa kiinnostusta ja halua työskennellä hoiva-alalla. Luotettavuutta, sillä työskennellään salassa pidettävien asioiden kanssa. Huumoria, sillä se auttaa jaksamaan työssä kuin työssä 🙂