Tapahtuma

Osallistu maksuttomalle Oman osaamisen tarinallistaminen – verkkokurssille!

Aika

1.8.2022-31.5.2023

Paikka

Verkkokurssi

Tapahtuman linkki

Tapahtuman kuvaus

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – hanke tarjoaa nuorille mahdollisuutta työstää omaa osaamistarinaa maksuttomasti!

Mistä kokemuksista oma persoona ja osaaminen koostuu? Oman osaamisen tarinallistaminen – verkkokurssilla tunnistetaan oman osaamistarinan elementtejä Stooripuu-menetelmän avulla, luodaan oma osaamistarina ja pohditaan tarinan visualisointia. Kurssi on suunnattu etenkin omaa suuntaa etsiville sekä uutta työtä tai opiskelupaikkaa hakeville.

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujaa tunnistamaan syy-seuraus-suhteita oman osaamisensa taustalla ja tuomaan näitä esille tehokkain keinoin opiskelu- tai työpaikkaa hakiessaan. Kurssi auttaa osallistujaa tunnistamaan myös oman erityisyyden. Meillä on osaamista enemmän kuin usein arvaammekaan! Jokainen elämän kokemus, moka, matka, harrastus, luettu kirja tai pelattu peli on pääomaa. Kun pitää mielen avoinna erilaisille mahdollisuuksille ja uskaltaa kokeilla rohkeasti uutta, voi lopulta yllättävä työ paljastua omaksi jutuksi!

Oman osaamisen tarinallistaminen – kurssi koostuu seitsemästä osa-alueesta, joita ohjaa kurssin suunnittelijan, tarinallistaja Anne Kalliomäen lyhyet videot ja kirjalliset ohjeistukset:

1. Johdanto. Tutustutaan kurssin sisältöön, tavoitteisiin ja kouluttajaan.

2. Stooripuu. Perehdytään Stooripuu-menetelmään ja siihen, miten sitä voi hyödyntää oman osaamistarinan elementtien tunnistamisessa.  Käydään lisäksi lyhyesti läpi sitä, mikä itseasiassa on osaamistarina, jota nyt lähdetään tekemään.

3. Stooripuun juuret. Stooripuun juurakon timantteihin tunnistetaan oman osaamisen tärkeimmät asiat. Mihin osaamisen perustuu?

4. Stooripuun runko. Stooripuun rungon kohdalle kirjoitetaan ylös se ammatti ja työnkuva, josta unelmoidaan. Millaisia työtehtäviä tulevalta työltä toivotaan?

5. Stooripuun oksisto. Puun oksistoon tunnistetaan ja ideoidaan mielleyhtymäkartan muodossa erilaisia tarinaelementtejä. Mistä elementeistä osaamistarina voisi muodostua?

6. Oma osaamistarina. Nyt päästään työstämään omaa osaamistarinaa stooripuun pohjalta!

7. Tarinan visualisointi. Tärkeä osa oman osaamisen esiintuomista on tarinan visualisointi. Tämä voi näkyä esimerkiksi omassa portfoliossa. Tässä osiossa saadaan vinkkejä siihen, miten oman tarinan visualisointia voi suunnitella.

Ilmoittaudu kurssille ylläolevasta tapahtumalinkistä tai ota yhteyttä Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – hankkeen Miraan (mira@kainula.fi) tai Minnaan (minna@kainula.fi)! Ilmoittautumisen jälkeen saat kirjautumisohjeet verkkokurssille. Kurssia voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin toukokuuhun 2023 saakka.

Tartu mahdollisuuteen oppia lisää itsestäsi ja tuoda eri puoliasi esille vaikuttavin keinoin –  ja erotut joukosta!