Nuorelle

Oletko toiselta asteelta valmistunut, välivuotta suunnitteleva tai välivuotta viettävä, joka tähtää korkea-asteen jatko-opintoihin?

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hankkeessa pääset hyödyntämään välivuotesi opiskellen haluamasi toimialan avoimia korkeakouluopintoja ja samalla suorittaen työkokeiluita valittuun alaan liittyen. Sinulle etsitään kolme vaihtoehtoista työkokeilupaikkaa Kainuun työ- ja elinkeinoelämän sektoreilta, joissa suoritat kahden kuukauden kestoiset työkokeilujaksot. Työkokeilujen aikana voit olla oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Hanketoiminnan kautta tutustut Kainuun korkea-asteen osaamista vaativiin työnantajatahoihin, ammatteihin ja toimenkuviin sekä edistät hakukelpoisuutta korkea-asteen jatko-opintoihin mm. akateemisten opiskeluvalmiuksien ja vaihtoehtoisten hakureittien osalta.

Varaa oma
opinto-ohjausaikasi

Selaa
työkokeilupaikkoja

Opintotarjonta

Avoimesta korkeakouluopetuksesta hyötyvät kaikki!

Ikärajoja, edeltävien opintojen vaatimuksia tai pääsykokeita ei yleensä ole. Voit tutustua korkeakouluopiskeluun ja sen eri oppiaineisiin. Voit parantaa mahdollisuuksia onnistua korkeakoulun pääsykokeissa tai voit hyödyntää avoimen väylää eli suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja ja hakea tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Varaa oma opinto-ohjausaika niin kerromme sinulle tarkemmin avoimen korkeakoulun opinnoista! Hankkeen aikana suoritetut opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia!

Avoimet
korkeakouluopinnot

Tutustumis-
opinnot

Akateemiset
opiskeluvalmiudet