Opintotarjonta

Ohjelmoinnin perusteet (Helsingin yliopisto)

Aika

16.1.2023–4.1.2024

Ilmoittautumiset

4.1.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Suoritustapa

Materiaali, harjoitustehtävät ja verkkotentti.

Sisältö

Opiskele ohjelmoinnin perusteet käytännön harjoitusten kautta suositulla Python-ohjelmointikielellä.

Ensiaskeleet ohjelmointiin Python-kielellä. Ohjelmointipainotteisella kurssilla opit kirjoittamaan ohjelmia sekä ymmärtämään niiden toimintaa (mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet).

Ohjelmoinnin perusteet jaksolla saat perustietoa mm. seuraavista sisältöalueista:

  • Mikä on ohjelma?
  • Mitä on ohjelmointi?
  • Mikä on ohjelmointikieli?
  • Mitä ovat ohjelmointikielen perusasiat?
  • Miten ongelmanratkaisu saadaan esitettyä tietokoneella?

Opintojakson laajuus on 5 op.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen

  1. ymmärrät periaatteen tasolla algoritmien ja tietokoneen toiminnan ja ohjelmoinnin rooli tässä toiminnassa,
  2. osaat kirjoittaa itse imperatiiviseen paradigmaan perustuvia yksinkertaisen ongelman ratkaisevia ohjelmia ja
  3. osaat käyttää ohjelmointikieltä työvälineenä datan käsittelemiseksi esimerkiksi opiskeluun, työhön tai harrastuksiin liittyvissä tilanteissa.

Hinta

Opintojakso on maksuton.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille tietojenkäsittelytieteestä ja ohjelmoinnista kiinnostuneille. Et tarvitse aiempaa kokemusta tai ennakkotietoja ohjelmoinnista.