Opintotarjonta

Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa : Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa (Helsingin yliopisto)

Aika

1.9.2022–27.8.2023

Ilmoittautumiset

31.7.2023

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Paikka

Verkko-opinnot

Suoritustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Kurssimateriaali sijaitsee verkko-oppimisympäristössä ja sisältää asiantuntijavideoita ja äänitallenteita, uutisartikkeleita ja muita tekstejä, sekä materiaaliin perustuvia tehtäviä. Opiskelu on itsenäistä ja luonteeltaan tutkivaa.

Sisältö

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu- ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa?

Tämä kurssi tarjoaa perustiedot kemiasta tieteenalana ja sen nykytutkimuksesta. Kurssilla tutustutaan erilaisiin innovaatioihin ja mahdollisuuksiin, joita kemia tarjoaa sekä tarkastellaan millaisia uramahdollisuuksia kemian alalla on.

Opintojakson laajuus on 1 op. Voit suorittaa kurssin itsenäisesti DigiCampus-ympäristössä ja saada opintopisteet Helsingin yliopiston rekisteriin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • Osaat kuvailla, miten kemiantutkimusta tehdään ja nimetä joitakin kemian tutkimuskohteita
  • Tiedät, miten kemia liittyy ja kytkeytyy muihin luonnontieteisiin ja jokaisen arkeen yhteiskunnassa
  • Kuvailla kemian merkitystä teknologian kehityksessä ja päinvastoin
  • Sinulla on käsitys, millaisiin ammatteihin kemian alalta voi työllistyä

Hinta

Opintojakso on maksuton

Kohderyhmä

Lukiolaiset, kemian opettajat, kemian opettajaopiskelijat sekä kaikki muut kemian tämän hetken tutkimuksesta kiinnostuneet.