Ajankohtaista

Osallistu maksuttomalle Oman osaamisen tarinallistaminen – verkkokurssille!

Tartu mahdollisuuteen oppia lisää itsestäsi ja tuoda hakutilanteissa esille eri puoliasi vaikuttavin keinoin –  ja erotut joukosta!

Mistä kokemuksista oma persoona ja osaaminen koostuu? Kuinka omaa osaamistaan voisi tuoda esille niin, että erottuisi joukosta? Oman osaamisen tarinallistaminen – verkkokurssi tarjoaa sinulle vastauksia näihin kysymyksiin! Kurssilla tunnistetaan oman osaamisen elementtejä, luodaan oma osaamistarina ja lopuksi pohditaan tarinan visualisointia. Valmista osaamistarinaa voit hyödyntää esimerkiksi uuttaa työtä tai opiskelupaikkaa hakiessasi. Siitä on myös apua oman suunnan ja alan etsimisessä.

Oman osaamisen tarinallistaminen – kurssi koostuu seitsemästä osa-alueesta, joita ohjaa kurssin suunnittelijan, tarinallistaja Anne Kalliomäen selkeät videot ja kirjalliset ohjeistukset:

1. Johdanto. Tutustutaan kurssin sisältöön, tavoitteisiin ja kouluttajaan.

2. Stooripuu. Perehdytään Stooripuu-menetelmään ja siihen, miten sitä voi hyödyntää oman osaamistarinan elementtien tunnistamisessa.  Käydään lisäksi lyhyesti läpi sitä, mikä itseasiassa on osaamistarina, jota nyt lähdetään tekemään.

3. Stooripuun juuret. Stooripuun juurakon timantteihin tunnistetaan oman osaamisen tärkeimmät asiat. Mihin osaamisen perustuu?

4. Stooripuun runko. Stooripuun rungon kohdalle kirjoitetaan ylös se ammatti ja työnkuva, josta unelmoidaan. Millaisia työtehtäviä tulevalta työltä toivotaan?

5. Stooripuun oksisto. Puun oksistoon tunnistetaan ja ideoidaan mielleyhtymäkartan muodossa erilaisia tarinaelementtejä. Mistä elementeistä osaamistarina voisi muodostua?

6. Oma osaamistarina. Nyt päästään työstämään omaa osaamistarinaa stooripuun pohjalta!

7. Tarinan visualisointi. Tärkeä osa oman osaamisen esiintuomista on tarinan visualisointi. Tämä voi näkyä esimerkiksi omassa portfoliossa. Tässä osiossa saadaan vinkkejä siihen, miten oman tarinan visualisointia voi suunnitella.

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujaa tunnistamaan syy-seuraus-suhteita oman osaamisensa taustalla ja tuomaan näitä esille tehokkain keinoin opiskelu- tai työpaikkaa hakiessaan. Kurssi auttaa osallistujaa tunnistamaan myös oman erityisyyden. Meillä on osaamista enemmän kuin usein arvaammekaan! Jokainen elämän kokemus, moka, matka, harrastus, luettu kirja tai pelattu peli on pääomaa. Kun pitää mielen avoinna erilaisille mahdollisuuksille ja uskaltaa kokeilla rohkeasti uutta, voi lopulta yllättävä työ paljastua omaksi jutuksi!

Oman osaamisen tarinallistaminen – verkkokurssi on sinua itseäsi varten, joten voit työstää sitä omaan tahtiisi ja siihen muotoon, kun sinusta hyvältä tuntuu. Aikaa verkkokurssin suorittamiseen on toukokuun 2023 loppuun saakka.

Ilmoittaudu kurssille tämän linkin kautta tai ota yhteyttä Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – hankkeen Miraan (mira@kainula.fi) tai Minnaan (minna@kainula.fi). Ilmoittautumisen jälkeen saat kirjautumisohjeet verkkokurssille.