Ajankohtaista

Oman osaamisen tarinallistaminen – verkkokurssi alkaa syksyllä!

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – hankkeeseen osallistuvat nuoret pääsevät työstämään omaa osaamistarinaansa verkkokurssin avulla!

Mistä kokemuksista oma persoona ja osaaminen koostuu? Oman osaamisen tarinallistaminen – verkkokurssilla tunnistetaan oman osaamistarinan elementtejä Stooripuu-menetelmän avulla, luodaan oma osaamistarina ja pohditaan  tarinan visualisointia. Kurssi on suunnattu etenkin omaa suuntaa etsiville sekä uutta työtä tai opiskelupaikkaa hakeville.

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujaa tunnistamaan syy-seuraus-suhteita oman osaamisensa taustalla ja tuomaan näitä esille opiskelu- tai työpaikkaa hakiessaan. Kurssi auttaa osallistujaa tunnistamaan myös oman erityisyyden. Meillä on osaamista enemmän kuin usein arvaammekaan! Jokainen elämän kokemus, moka, matka, harrastus, luettu kirja tai pelattu peli on pääomaa. Kun pitää mielen avoinna erilaisille mahdollisuuksille ja uskaltaa kokeilla rohkeasti uutta, voi lopulta yllättävä työ paljastua omaksi jutuksi!

Oman osaamisen tarinallistaminen – kurssi koostuu seuraavista seitsemästä modulista:

1. Johdanto. Tutustutaan kurssin sisältöön, tavoitteisiin ja kouluttajaan.

2. Stooripuu. Perehdytään Stooripuu-menetelmään ja siihen, miten sitä voi hyödyntää oman osaamistarinan elementtien tunnistamisessa.  Käydään lisäksi lyhyesti läpi sitä, mikä itseasiassa on osaamistarina, jota nyt lähdetään tekemään.

3. Stooripuun juuret. Stooripuun juurakon timantteihin tunnistetaan oman osaamisen tärkeimmät asiat. Mihin osaamisen perustuu?

4. Stooripuun runko. Stooripuun rungon kohdalle kirjoitetaan ylös se ammatti ja työnkuva, josta unelmoidaan. Millaisia työtehtäviä tulevalta työltä toivotaan?

5. Stooripuun oksisto. Puun oksistoon tunnistetaan ja ideoidaan mielleyhtymäkartan muodossa erilaisia tarinaelementtejä. Mistä elementeistä osaamistarina voisi muodostua?

6. Oma osaamistarina. Nyt päästään työstämään omaa osaamistarinaa stooripuun pohjalta!

7. Tarinan visualisointi. Tärkeä osa oman osaamisen esiintuomista on tarinan visualisointi. Tämä voi näkyä esimerkiksi omassa portfoliossa. Tässä osiossa saadaan vinkkejä siihen, miten oman tarinan visualisointia voi suunnitella.

Kurssille pääsee mukaan osallistumalla Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – hankkeen toimintaan. Varaa oma opinto-ohjausaikasi tapahtuman linkin kautta tai ota yhteyttä Miraan tai Minnaan soittamalla tai sähköpostilla, jonka jälkeen pääset suorittamaan kurssia omassa tahdissasi syksyn 2022 ja kevään 2023 välisenä aikana. Kurssi on maksuton hankkeen toimintaan osallistuville nuorille.