Ajankohtaista

Tutustu korkeakoulujen tarjoamiin tutustumisopintojaksoihin!

Korkeakoulujen tarjoamat tutustumisopintojaksot ovat hyvä tapa kurkistaa alan opintoihin ja työelämään!

Monet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat kaikille alasta kiinnostuneille mahdollisuutta tutustua opiskeluun ja ammattiin tutustumisopintojaksojen avulla. Tutustumisopintojaksot ovat suunnattu erityisesti niille, ketkä etsivät vielä omaa alaa tai eivät ole aivan varmoja alan sopivuudesta itselle. Toisaalta ne antavat viitteitä opiskelutavoista ja käytännön kokemusta korkeakouluopintojen suorittamisesta myös niille, kellä oma koulutusala on jo selkeänä mielessä.

Tutustumisopintojaksot ovat yleensä laajuudeltaan kaksi opintopistettä, joten ne eivät vaadi opiskelijalta kovin paljoa aikaa. Opintojaksoille on helppoa osallistua omalta kotipaikkakunnalta käsin, sillä ne suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina.

Tutustumisopintojaksoja löytyy esimerkiksi lääketieteellisen, metsätalouden, sosionomin, puheterapeutin, oikeustieteiden ja kauppatieteiden opintoihin. Olemme koonneet eri korkeakoulujen tarjoamia tutustumisopintojaksoja yhdelle sivulle, tutustu niihin tästä Tutustumisopinnot • Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke!