Ajankohtaista

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke käynnistyi elokuussa 2021

Kainuun Korkeakouluyhdistys ry on käynnistänyt työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvän kehittämishankkeen Kainutlaatuinen työelämä tutuksi. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se on osa Euroopan sosiaalirahaston työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista koheesiota edistävää toimintaa. Hankkeen toiminta-aika on 08/2021-08/2023.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toiselta asteelta valmistuneet, välivuotta suunnittelevat ja välivuotta viettävät nuoret, jotka tähtäävät korkea-asteen jatko-opintoihin sekä korkea-asteen osaamista edellyttävään työelämään.

Välivuoden aikana hanketoimintaan osallistuvat nuoret saavat opinto- ja uraohjausta heille laadittavan henkilökohtaisen jatko-opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmia peilaten jokaiselle nuorelle etsitään kolme vaihtoehtoista työkokeilupaikkaa Kainuun työ- ja elinkeinoelämän sektoreilta, joissa nuori suorittaa kahden kuukauden kestoiset työkokeilujaksot. Työkokeilujaksojen ohessa nuori suorittaa ko. tehtäviin johdattelevia tutustumisopintoja avoimen korkeakouluopetuksen opintotarjonnasta.

Hanketoiminnan kautta nuori paitsi tutustuu tulevaisuuden Kainuun korkea-asteen osaamista vaativiin työnantajatahoihin, ammatteihin ja toimenkuviin myös edistää hakukelpoisuuttaan korkea-asteen jatko-opintoihin mm. akateemisten opiskeluvalmiuksien ja vaihtoehtoisten hakureittien osalta. Toimintamalli kannustaa nuoria välivuoden proaktiiviseen käyttöön. Työkokeilujen aikana nuori on oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Kainuulaiselle työ- ja elinkeinoelämälle hanketoiminta tarkoittaa tulevaisuuden osaajien rekrytoimista ja sitouttamista organisaation toimintaa ja kehitykseen ennakoiden ja pitkällä tähtäimellä.