Kainutlaatuinen työelämä tutuksi

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hanke saattaa välivuotta viettävät nuoret korkeakouluopintojen ja työelämän pariin. Hanke on tarkoitettu toiselta asteelta valmistuneille, välivuotta suunnitteleville tai välivuotta viettäville nuorille, jotka tähtäävät korkea-asteen jatko-opintoihin sekä korkea-asteen osaamista edellyttävään työelämään.

Hanketoimintaan osallistuvat nuoret saavat opinto- ja uraohjausta heille laadittavan henkilökohtaisen jatko-opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti. Jokaiselle nuorelle etsitään kolme vaihtoehtoista työkokeilupaikkaa Kainuun työ- ja elinkeinoelämän sektoreilta, joissa nuori suorittaa kahden kuukauden kestoiset työkokeilujaksot. Työkokeilujaksojen ohella nuori suorittaa toimialaan liittyviä tutustumisopintoja avoimen korkeakouluopetuksen opintotarjonnasta. Työkokeilujaksojen tavoitteena on tutustuttaa nuori tulevaisuuden Kainuun työllistäville aloille. Avoimen korkeakouluopintojen aikana nuori puolestaan kehittää akateemisia opiskelutaitojaan ja -valmiuksiaan ja parantaa jatko-opintohakukelpoisuuttaan.

Kainuulaiselle työ- ja elinkeinoelämälle hanketoiminta tarkoittaa tulevaisuuden osaajien rekrytoimista sekä sitouttamista organisaation toimintaan pitkällä tähtäimellä.

Varaa oma
opinto-ohjausaikasi